Slovník

Book
Book (též “model book” či “portfolio”) by měl být výběr fotek, který kvalitně representují model, tj. především těch nejlepších a nejzajímavějších fotek, které nafotí model během celé své kariéry. Fotky v booku by měly být od různých fotografů s líčením od různých maskérů focené za různých podmínek, aby byly dostatečně různorodé a co nejkomplexněji representovaly model.Fotky v plnohodnotném booku by měly ukazovat, co model(ka) dokázal(a) (tj. fotky v časopisech, reklamách apod.), jak rozmanitě model(ka) může vypadat (ideálně též fotky focené pro časopisy, reklamy apod., popřípadě též fototesty) a neměly by chybět ani fotky, které ukazují, jak aktuálně vypadáte (tj. snapshoty).Z výše uvedeného tedy logicky vyplývá, že pokud budete fotit s dobrým fotografem, můžete očekávat, že výsledkem několikahodinového či několikadenního focení bude při troše štěstí jedna, maximálně pár fotek, které by si zasloužily být součástí booku. Když někde narazíte na nabídku “nafotím book za x-tisíc”, přeložte si to jako “nafotím fototest za x-tisíc” nebo “nafotím několik nových fotek do Vašeho stávajícího portfolia za x-tisíc”, aby to lépe odpovídalo skutečnosti (doplňující informace pod heslem fototest » )

Casting
Výběr modelů či herců pro (zpravidla konkrétní) zakázku nebo účel. Na castingu se zpravidla vybírají z většího množství uchazečů ti nejvhodnější, nejlépe splňující požadovaná kritéria.

Exklusivní smlouva
V exklusivní smlouvě se model zavazuje spolupracovat výhradně s jednou agenturou, resp. musí mít na všechno souhlas té jedné agentury nebo může dělat jen to, co mu/jí ta agentura zprostředkuje a/nebo jí vždy odvádí provisi (i z toho, co si model případně sežene na vlastní pěst). Záleží jak je to ve smlouvě formulováno. Zjednodušeně řečeno ta “exklusivita” v podstatě model(ku) omezuje, resp. více zavazuje, proto by za to měla agentura nabídnout něco víc než u standardní, nevýhradní smlouvy, která dává modelům volnost spolupracovat s více agenturami, resp. i na vlastní pěst.

Fototest
Fototest, anglicky test shoot(s)*, jsou zkušební fotografie, které dávají základní představu o možnostech fotomodelu, jeho fotogeničnosti, resp. jeho vhodnosti pro konkrétní zakázku či projekt a/nebo též prezentační fotografie focené pro model, který ještě nemá žádné profesionální fotografie popř. potřebuje rozšířit svoje portfolio (model book) o fotografie nové. Zpravidla se fotí různé líčení, výrazy tváře, úhly pohledu, nasvícení apod.Standardní fototesty (ve smyslu presentační fotografie focené pro model) stojí obvykle minimálně několik tisíc korun, protože potřebný tým skládající z maskéra, stylisty a dalších profesí, vybavení či pronájem studia i materiál a především dobrý fotograf něco stojí. Přitom výsledkem zpravidla bývá 3 až 5 výsledných fotografií. Více fotek obvykle nemá cenu použít, protože málokdy se podaří během jednoho focení nafotit více opravdu kvalitních fotek a i kdyby, fotky jsou pak dosti podobné až opakující se, takže fotky převyšující uvedený počet již zpravidla nezvyšují hodnotu presentačního setu (serie) fotografií. Mimo to lze i zde uplatnit pravidlo, že důležitější je kvalita než kvantita (tj. lepší je soustředit se na vytvoření několika opravdu kvalitních fotografií než mít hromadu průměrných).Investice do fototestu se ale obvykle vyplatí více než podobné peníze vyhazovat za různé “školy pro modelky”, protože více se naučíte praxí a ještě k tomu si nejspíš odnesete pro modeling použitelné fotky.

*POZNÁMKA: Pokud byste chtěli po anglicky mluvícím fotografovi, aby vám nafotil “phototest”, asi by vám nerozuměl a nechápal by, co po něm chcete, neboť slovo “phototest” se v angličtině používá v jiných významech (resp. termíny “phototest”, “photo-test” či “photo test” používají někteří fotografové z východní Evropy, kteří se snaží mluvit anglicky;). Jen zřídka je možné se setkat s podobným výrazem “film-test” (ve významu zkouška fotogeničnosti), ale jistější je používat termín “test shoot(s)”, popř. “testing” nebo jen “test(s)”, což nejvíce odpovídá tomu, čemu se u nás říká “fototest”.

Glamour fotografie
Glamour lze přeložit* např. jako krása, okouzlení, (tělesný) půvab. Glamour fotografie zachycují krásu (ženského) těla, zpravidla více či méně odhaleného či nahého. Pojem glamour fotografie se dnes používá v širokém rozmezí, může se totiž jednat o decentní, nepohoršující fotografie ženského těla, jaké se objevují např. v reklamách na luxusní vůně, ale může jít též o softcore fotografie (tedy jemnější versi pornografie) z pánských časopisů (tzv. playboy style) nebo též akt. Proto je vhodné při užití tohoto pojmu blíže specifikovat, v jakém významu byl použit, resp. co se bude fotit.*POZNÁMKA: Mnoho lidí si mylně myslí, že slovo glamour je francouzského původu, ale francouzština takové slovo nezná (přestože ho Francouzi používají, ale jako přejaté, cizí slovo). Slovo glamour pochází ve skutečnosti ze skotštiny (proto by se nemělo vyslovovat francouzsky jako “glamůr”, ale spíš jako “glamr”)

Honorář
Odměna (zpravidla finanční) náležející modelu, fotografovi, uměleckým maskérům a příslušníků dalších profesí (např. za autorská práva, umělecký výkon, za odvedenou práci). V případě modelů se honorář skládá zpravidla ze dvou částí: platí se samotný výkon, resp. čas strávený focením či natáčením a za svolení k užití fotografií či natočeného materiálu (viz Buyout).

Make-up Artist
Make-up Artist lze do češtiny přeložit jako maskér(ka) (viz Maskér(ka)) nebo též vizážista/ka (viz Vizážista).

Model’s Release
Smlouva, kterou dává model souhlas s užitím fotografií, na kterých je zachycen(a) (např. publikování v časopise nebo pro použití v reklamě).

Portfolio
Portfolio je v modelingu většinou ekvivalent pro model book (viz Book).

Provise, Provize
Provise je odměna za zprostředkování. Např. scout dostane od agentury provisi, tj. odměnu za objevení nové tváře, agentura si bere od modelů provisi, tj. odměnu, resp. část z honorářů za zprostředkovanou práci (přiměřená provise je např. 10 či 20% z honoráře).

Scout
Scout (česky skaut) vyhledává nové, zajímavé tváře pro modelingové agentury. Může být zaměstnancem modelingové agentury, může být externím spolupracovníkem nebo může pracovat nezávisle pro vícero agentur. Vždy je dobré se zeptat a následně ověřit (!), jak tomu je v případě konkrétního scouta, který vás oslovil (viz Oslovil mě fotograf, skaut nebo zástupce agentury a nabídl mi spolupráci – jak reagovat ? v sekci Otázky & odpovědi). Základní role scouta je vyhledávát dívky, ženy, chlapce a muže, které mohou v modelingu uspět, ale dosud je to ani nenapadlo nebo to nechtěli zkusit. Naopak, ten kdo se chce stát modelem nebo modelkou, může agenturu kontaktovat přímo (bez prostředníka v podobě scouta).

TFP
TFP je zkratka anglického termínu time for prints (doslovně přeloženo “čas za fotky”), který označuje dohodu o způsobu vyrovnání mezi fotografem a modelem (popř. maskérem a dalšími spolupracovníky), kdy místo finanční odměny získají zúčastnění jako honorář výsledné fotky a dohodnutá práva k jejich užití (nejčastěji jen k vlastní presentaci). Jinými slovy model neplatí fotografovi za nafocení presentačních fotek (fototestu), resp. fotograf neplatí modelu za pózování.Dohoda TFP je užívaná zejména při budování nebo doplňování portfolia (booku) a může být z hlediska modelu, fotografa, maskéra i dalších výhodná a to v případě, kdy by cena za nafocení podobných fotografií byla větší než výše honoráře za focení. TFP ale nemusí být výhodné vždy – záleží na tom, jak moc si kdo cení svého času a práce v porovnání se způsobem a rozsahem užití fotek, a též na tom, s jak kvalitními spolupracovníky fotíte (tj. jak kvalitní výsledné fotografie budou).Dohoda TFP dnes už automaticky neznamená, že nebudete muset za fotky vůbec nic platit. Náklady na focení totiž nejsou jen čas a práce, ale též fotografický materiál a jeho zpracování, práce dalších spolupracovníků apod. Proto je třeba i při TFP dohodnout, jaké budou tyto náklady a kdo se na nich bude v jaké míře podílet, což je odvislé hlavně od toho, kdo a jak bude chtít fotky následně použít.

Text je s ochotným svolením převzat ze stránek www.fototest.cz