Zpracování OÚ

Sdělením osobních údajů, které uvedete sami nebo se o ně požádá udělujete souhlas Michalovi Sütö dále jako fotografovi, se sídlem Čimelice 243, Čimelice 398 04, IČ: 73891932. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Písek (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) GDPR (General Data Protection Regulation) zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, email, telefonní číslo. Mimo osobní údaje se dále zpracovávají informace týkající se počtu fotografovaných osob, termín, místo focení, počet upravených fotek, výběr lokality nebo ateliéru, styl focení.

Zpracování poskytnutých informací neslouží pro marketingové účely. Tyto informace jsou archivovány pouze prostřednictvím emailu nebo telefonu na nezbytně nutnou dobu, maximálně však 6 měsíců.

Dle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, kdo zpracovává osobní údaje, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto informace nechat aktualizovat nebo opravit a požadovat výmaz poskytnutých osobních údajů.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Michala Sütö ( info@fotomiky.eu ) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.